دیدنو –
پنجشنبه, 17 دلو 1392 برابر با 06.02.2014
جعفر پناهی در سلسله‌ی کارهای هنری اش, این‌بار فیلم”رنج و گنج” را کارگردانی کرده است که برنامه دید در این بخش خود به پخش و بررسی این فیلم اختصاص یافته است.

Category:

all

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*